AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Sarfiyat Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Periyot Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Sarfiyat Kesintisi Oranı (%)
% 1,76
Varsa İade Fiyatı (TL)
1205641,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Masraflarından Aldığı Hissenin Toplam Meblağı (TL)
108846,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Masraflarından Aldığı Hissenin Toplam Oranı (%)
% 1,7
Brüt Getiri (%)
% 21,45
Portföy İdare Şirketine Ödenen Sabit Meblağ (TL)
108846,68
Portföy İdare Şirketine Ödenen Sabit Meblağın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar

Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı Bilgileri

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044747

BIST