AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKSİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Şurası Karar Tarihi 05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 612.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.612.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
AKGRT, TRAAKGRT91O5 612.000.000 1.000.000.000,000 163,39869 1,00 AKGRT, TRAAKGRT91O5 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Fiyatı (TL)
TOPLAM 612.000.000 1.000.000.000,000 163,39869

Para Ünitesi TRY

Bildirilmesi Gereken Başka Hususlar
Tadil Edilecek Ana Mukavele Unsur No 8
Ana Mukavelenin Sermaye Unsurunun Tadiline Ait SPK Müracaat Tarihi 27.06.2022
Ana Kontratın Sermaye Hususunun Tadiline Ait SPK Müracaat Sonucu ONAY
Ana Mukavelenin Sermaye Hususunun Tadiline Ait SPK Onay Tarihi 01.07.2022
Hususun Gündemde Yer Aldığı Genel Konsey Tarihi 04.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Hisselerin Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
İdare Heyeti’nin 24.06.2022 tarih ve 3 sayılı kararı doğrultusunda, Temel Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 8’inci hususunda yapılması planlanan değişiklikleri görüşerek aşağıdaki konular çerçevesinde karara bağlamak üzere genel şuranın harika olarak toplanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda
a. Temel sermaye sistemi içerisinde Şirketimizin 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000.000 TL nominal kıymette artırılarak 1.612.000.000 TL’ye çıkarılması,
b. Artırılacak 1.000.000.000 TL fiyatındaki sermayeyi temsilen 1.000.000.000 TL nominal kıymetli 100.000.000.000 adet nama yazılı ve borsada süreç gören nitelikte hisse ihraç edilmesi,
c. Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni hisse alma haklarının kısıtlanmaması ve 1 TL nominal pahalı 100 adet hisse için geçerli yeni hisse alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesi,
d. Yeni hisse alma hakkı kullanım müddetinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesi, bu müddetin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesi,
e. Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan hisselerin olması halinde, bu hisselerin, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü müddetle, yeni hisse alma hakkı kullanım fiyatından daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulması,
f. Hisselerin ihracı için hazırlanacak İzahname’nin onaylanması hedefiyle Sermaye Piyasası Konseyi’nin VII-128.1 sayılı Hisse Bildirisi ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Dokümanı Bildirimi ile ilgili başka düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve dokümanların hazırlanarak Sermaye Piyasası Şurası’na müracaat edilmesi,
g. Sermaye Piyasası Heyeti’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisselerin hak sahiplerine kaydi hisse olarak dağıtılmasına ve yeni hisse alma haklarının kaydileştirme temelleri çerçevesinde kullandırılması,
h. Şirketimizin 750.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı fiyatının 3.000.000.000 TL’ye yükseltilerek geçerlilik müddetinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak biçimde uzatılması,
i. İşbu Karar’ın Genel Konseyce onaylanması halinde, sermaye artırımına ait gereklerin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli müsaade ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve süreçlerin adabına uygun formda tamamlanması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınması.
konuları Genel Şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041915

BIST