AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Öteki Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412
Öbür Düzeltmeler
-10.401 -10.401 -10.401
Transferler
64.646 -64.646
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.687 1.029.812 1.040.499 1.040.499
Periyot Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -43.034 3.946.838 -4.149.689 1.029.812 33.666.510 33.666.510
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
30.000.000 71.918 43.518.987 363.283 2.422.306 -49.089 3.946.838 -6.600.122 2.542.079 76.216.200 6.570.258 82.786.458
Öteki Düzeltmeler
-14.535 -14.535 -14.535
Transferler
2.542.079 -2.542.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.259.154 807.165 7.066.319
Sermaye Arttırımı
7.250.000 -7.050.704 -199.296 -5.760 -5.760 -5.760
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
-1.512.839 -1.512.839 -1.512.839
Devir Sonu Bakiyeler
37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 2.422.306 -54.849 3.946.838 -5.585.417 6.259.154 80.942.220 7.377.423 88.319.643

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.991.485 -836.258
Periyot Karı (Zararı)
6.259.154 1.029.812
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.038.978 732.810
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
8 1.007.070 178.634
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 100.402 16.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 37.490 28.991
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
126.615 689.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-20 0 -270.402
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
20 126.615 959.761
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
21 -39.764 -180.784
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Başka Kalemlere Ait Düzeltmeler
807.165 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.275.082 -2.588.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.460.341 -106.525
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.319.849 -3.534.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.358.385 -634.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.127.018 819.535
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.489 867.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.976.950 -825.857
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.535 -10.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.292.414 -429.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.440.939 -245.552
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.440.939 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -245.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -148.525 -183.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -148.525 -173.655
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.768 -28.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-100.153 0
Ödenen Faiz
-126.615 -28.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.839 -1.293.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.839 -1.293.832
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.395.063 1.883.150
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.469.224 589.318

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.469.224 2.395.063
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 13.555.051 9.708.628
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.487
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.555.051 9.695.141
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Başka Alacaklar
11 973.848 553.027
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
6 90.300 36.438
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
11 883.548 516.589
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 13.280.175 9.921.790
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Masraflar
15 11.675.004 10.974.054
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 2.385 1.885
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
6 11.672.619 10.972.169
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 30.243 277.039
Öteki Dönen Varlıklar
17 7.921.245 8.270.667
ORTA TOPLAM
48.904.790 42.100.268
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.904.790 42.100.268
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Öteki Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
Bağlantılı Taraflardan Öbür Alacaklar
6 0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımlar
18 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
19 2.035.000 2.035.000
Maddi Duran Varlıklar
20 31.540.461 33.839.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 6.443.281 5.529.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.456.731 20.457.932
Şerefiye
21 0 0
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.456.731 20.457.932
Peşin Ödenmiş Masraflar
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 461.017 356.658
Öteki Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.801.480 66.536.114
TOPLAM VARLIKLAR
114.706.270 108.636.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 3.537.786 3.203.293
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 3.537.786 3.203.293
Banka Kredileri
23 1.166.636 1.179.115
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
25 2.371.150 2.024.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Ticari Borçlar
9 8.531.613 9.977.968
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
6 1.558 1.558
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.530.055 9.976.410
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
27 608.756 521.363
Öteki Borçlar
11 4.191.720 3.821.364
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
6 3.609.556 3.149.474
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
11 582.164 671.890
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 16.146
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.535.899 330.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 2.831.422 3.285.830
ORTA TOPLAM
21.237.196 21.156.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.237.196 21.156.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 4.889.526 4.233.069
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25-26 4.889.526 4.233.069
Banka Kredileri
26 0 87.674
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
25 4.889.526 4.145.395
Ticari Borçlar
9 0 0
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Öteki Borçlar
11 0 0
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
6 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 251.956 208.706
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
31 251.956 208.706
Başka Uzun Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Cari Devir Vergisiyle İlgili Borçlar
32 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55 0 0
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 7.949 251.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.149.431 4.693.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.386.627 25.849.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
80.942.220 76.216.200
Ödenmiş Sermaye
34 37.250.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 71.918 71.918
Sermaye Avansı
34 163.987 43.518.987
Geri Alınmış Hisseler (-)
34 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
34 0 0
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
34 36.468.283 363.283
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 2.367.457 2.373.217
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
34 2.422.306 2.422.306
Öteki Yararlar (Kayıplar)
34 -54.849 -49.089
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
34 0 0
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
34 0 0
Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Karları (Kayıpları)
34 0 0
Öbür Yararlar (Kayıplar)
34 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 3.946.838 3.946.838
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
34 -5.585.417 -6.600.122
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
34 6.259.154 2.542.079
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
34 7.377.423 6.570.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.319.643 82.786.458
TOPLAM KAYNAKLAR
114.706.270 108.636.382

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
44 14.690.336 5.587.555
Satışların Maliyeti
45 -6.442.909 -4.148.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.247.427 1.439.135
Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı
46 0 0
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Öbür Gelirler
46 0 0
FİNANS DALI FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.247.427 1.439.135
Genel İdare Masrafları
47-48 -2.308.603 -486.037
Pazarlama Masrafları
47-48 0 0
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
47-48 0 0
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
49 447.656 139.885
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
49 -271.680 -15.756
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
6.114.800 1.077.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 2.769.458 6.500
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
50 0 0
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
18 0 -2.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.884.258 1.081.090
Finansman Gelirleri
51 458.440 1.043.751
Finansman Masrafları
51 -884.908 -1.082.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.457.790 1.042.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.391.471 -12.312
Devir Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.535.899 -195.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 144.428 183.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
7.066.319 1.029.812
DURDURULAN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
55 0 0
PERİYOT KARI (ZARARI)
7.066.319 1.029.812
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
807.165 25.258
Ana Paydaşlık Hisseleri
6.259.154 1.004.554
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar) 56 0,16803100 0,03432700
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 56 0,16803100 0,03432700
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar) 56 0,00000000 0,00030000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar) 56 0,00000000 0,00000000
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
9.178 -10.161
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
52 11.654 -12.701
Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Hisseler
52 0 0
Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri
52 0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
52 -2.476 2.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -2.476 2.540
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
52 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları)
52 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
52 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
52 0 0
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler
52 0 0
Başka Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri
52 0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
52 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.178 -10.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.075.497 1.019.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 25.258
Ana İştirak Hisseleri
7.075.497 994.393

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029001

BIST

Bir cevap yazın