AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
09
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE  PİYASASI  KURULU’NUN  
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA AİT ASILLAR BİLDİRİSİ’NİN 9. HUSUSU YETERİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE AİT YÖNETİM KURULU’NUN 
KARAR TARİHİ: 10.05.2022
KARAR SAYISI : 2022/09
Kelam konusu finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
Misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe karşıt bir açıklama yapıldığı ve tarih itibariyle yanıltıcı olmaması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
Vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin etkinlerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyetlerle birlikte, İştirakimizin finansal durumu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Ramazan Burak TELLİ – Yön. Kur. Başkanı          
Balkan AKBAŞ – Yön. Kur. Bşk. Yrd.         
Feramus YANCI – Yön. Kur. Üyesi               
Murat KAYA – Bağımsız İstikamet. Kur. Üyesi
Turan KAYA – Bağımsız İstikamet. Kur. Üyesi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029003

BIST

Bir cevap yazın