BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Heyet Toplantısı Sonuç Bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.04.2022
Genel Konsey Tarihi 13.05.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:19

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması konusunda yetki verilmesi
3 – 2021 yılı hesap periyoduna ait idare heyeti faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 – 2021 yılı hesap devrine ait bağımsız dış kontrol rapor özetinin okunması
5 – 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması
6 – İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi
8 – İdare şurası tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 – Sermaye Piyasası Heyeti ve T.C. Ticaret Bakanlığı müsaadelerini içeren, kayıtlı sermaye tavan mühlet uzatımı sonucunda Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı unsuru tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 – 2021 yılı hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2022 ? 31/12/2022 hesap devri bağış sonunun tespitine yönelik İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
13 – İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname-TR.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 Vekaletname-ENG.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Toplantı Tutanağı-2021.pdf – Tutanak
EK: 2 2021 Genel Kurul-Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030440

BIST