CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI KAR HİSSESİ DAĞITIM SÜREÇLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 06.07.2022
Mevzunun Gündemde Yer Aldığı Genel Şura Tarihi 10.08.2022
Nakit Kar Hissesi Ödeme Biçimi Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECEOM00029 Peşin 0,5000000 50 10 0,4500000 45
B Kümesi, CEOEM, TRECEOM00011 Peşin 0,5000000 50 10 0,4500000 45

Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECEOM00029 0 0
B Kümesi, CEOEM, TRECEOM00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Şurası’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Vizyon Küme Bağımsız Kontrol A.Ş. tarafından bağımsız kontrolden geçmiş 2021 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımıza nazaran vergi sonrası 27.231.137,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Tarz Kanunu’nun (VUK) ilgili kararları çerçevesinde düzenlenen kişisel finansal tablolarımıza nazaran vergi sonrası 28.096.382,88 TL. net kâr elde edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimizin temel kontratı ve kar dağıtım siyaseti çerçevesinde
i. Yasal kayıtlar temel alınarak hesaplanan 1.404.819,14 TL’nin 1. yedek akçe olarak ayrılması,
ii. Konsolide finansal tablolara nazaran vergi sonrası kar fiyatından 1. yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 25.826.317,86TL fiyatında net dağıtılabilir karın, brüt 22.000.000,00 TL’lik kısmının (nominal pahası 1 TL’lik hisse başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %50, ayrıyeten hisse başına net 0,45-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %45) nakit kar hissesi olarak ortaklara dağıtılması,
iii. Türk Ticaret Kanununun 519/2. hususu uyarınca 1.980.000,00 TL genel yasal yedek akçe ayrılması,
iv. Kalan 1.846.317.86 TL’nin İnanılmaz Yedek Akçe olarak ayrılması,
Mevzularında İdare Heyetimize yetki verilmesi ve nakit kar dağıtımının Olağan Genel Heyet kararının TTSG’de tescil ve ilan edildiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirilmesi konularının Olağan Genel Konsey toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEO EVENT KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
CEO EVENT MEDYA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Devri Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 44.000.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 616.089
Temel kontrat uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise kelam konusu imtiyaza ait bilgi YOKTUR

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Periyot Kârı 35.892.747 31.754.844,33
4. Vergiler ( – ) 8.661.610 3.658.461,56
5. Net Devir Kârı 27.231.137 28.096.382,88
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – ) 0 0
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 1.404.819,14 1.404.819,14
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 25.826.317,86 26.691.563,74
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-) 0 0
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Periyot Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi 0 0
* Nakit 22.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
13. Dağıtılan Öbür Kâr Hissesi 0 0
* Çalışanlara 0 0
* İdare Konseyi Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi Dışındaki Şahıslara 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 0 0
16. Genel Yasal Yedek Akçe 1.980.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Harikulâde Yedek 1.846.317,86 0
20. Dağıtılması Öngörülen Öbür Kaynaklar 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042443

BIST