Ham çelik üretimi Mart’ta azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mart ayına ait üretim, tüketim ve dış ticaret datalarını açıkladı.

Buna nazaran, mart ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 2,9 azalarak 3,3 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın birinci 3 ayında yüzde 4,7 düşüşle 9,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

Kesin mamul çelik tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 16,8 azalarak 2,6 milyon ton; ocak-mart devrinde yüzde 6,5 gerileyerek 8,5 milyon ton oldu.

– Çelik eserleri ihracatı arttı

Martta çelik eserleri ihracatı, ölçü tarafından yıllık bazda yüzde 7,2 artışla 1,7 milyon ton; kıymet istikametinden yüzde 43,9 yükselişle 1,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart periyodunda, geçen yılın tıpkı devrine kıyasla ihracat ölçü olarak yüzde 4 artarak 4,3 milyon ton, paha olarak yüzde 48,8 yükselerek 4 milyar dolar oldu.

– İthalatta azalış

Mart ayında çelik eserleri ithalatı, geçen yılının birebir ayına nazaran ölçü tarafından yüzde 20,7 azalışla 1,2 milyon ton, kıymet tarafından yüzde 14,6 yükselişle 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-mart periyodunda yüzde 92,03 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın birebir devrinde yüzde 93,44 düzeyine çıktı.

– Dünya ham çelik üretimindeki düşüş eğilimi devam etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, dünya ham çelik üretimindeki düşüş eğiliminin, Rusya-Ukrayna savaşının global yansımaları, tedarik zincirindeki kesintiler ve güç krizinin olumsuz tesirleri sebebiyle mart ayında da devam ettiğini belirtti.

Martta dünyanın en büyük 15 ham çelik üreticisi ülke listesinde Hindistan, Brezilya ve Tayvan haricindeki ülkelerin üretimlerinde düşüşler görüldüğünü aktaran Yayan, şu tabirleri kullandı:

“Türkiye’nin ham çelik üretimindeki düşüşün yanı sıra talepteki gerilemenin ve inşaat dalının sakin geçmesinin de tesiriyle kesin mamul çelik tüketimi yüzde 6,5 gerilemiştir. İnşaat ve tedarik zincirinde olağanlaşmayı desteklemeye yönelik adımların, 2022 ve 2023’te çelik talebinde ölçülü bir artışa imkan vermesi, Türkiye’nin çelik talebinin 2022 yılında yüzde 6,4 artışla 35,5 milyon ton civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı, ham husus ve yarı eser bakımından Rusya’ya yüksek oranda bağımlılığı olan Türkiye için hem risk hem de fırsat oluşturmuştur. Lakin bilhassa yassı eserlerin yurt içi tedarike yöneleceği istikametindeki beklentiler, talebin Çin, Hindistan üzere ülkelere yönelmesi sebebiyle karşılık bulamamıştır.”

– DTÖ, Türkiye’yi haklı buldu

Yayan, Ticaret Bakanlığının teşebbüsleriyle AB’nin uygulamaya aktardığı en son müdafaa tedbirinin, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Mutabakatı’nın “ithalatın öngörülemeyen nedenlerden dolayı artması” ve “ciddi ziyan tehdidinin gerçek bulgulara dayalı olması” şartlarıyla çeliştiği tarafındaki Türkiye’nin görüşlerinin, Dünya Ticaret Örgütünce (DTÖ) haklı bulunduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda yaptığı teşebbüslerden dolayı Ticaret Bakanlığına teşekkür eden Yayan, şunları kaydetti:

“AB Komitesinden beklediğimiz; EUROFER’in ve birtakım AB’li çelik üreticilerinin haksız taleplerinin peşine takılarak yapmış olduğu yanlışlı uygulamayı hızla gözden geçirip, Türkiye ile yine STA ve Gümrük Birliği muahedesi kararlarını de dikkate alan, hür ve adil ticaret kaidelerini oluşturmasıdır. Bu durum, her iki tarafın da lehinedir. Avrupa ile içinde bulunduğumuz coğrafik pozisyon, vakit zaman Avrupa’nın Türk çelik eserlerine, vakit zaman da Türkiye’nin Avrupa çelik eserlerine olan gereksinimi sebebiyle karşılıklı çıkar temelinde sürdürülmesi gereken bir mahiyet taşımaktadır.

Bu bağlantının tahrip edilmesi sırf Türkiye’nin değil, AB’nin de aleyhinedir. AB Kurulunun bu kararı düzeltme olgunluğunu göstereceği ümit edilmekte, aksi takdirde bugüne kadar askıya alınan karşı önlemlerin uygulamaya aktarılması beklenmektedir. Müdafaa önlemi uygulamasının kaldırılmasının, dünyadaki gibisi uygulamalar için de örnek teşkil edeceği, dünya çapında hür ve adil ticaret kaidelerinin oluşturulmasına katkı sağlayacağı bedellendirilmektedir.”

Bir cevap yazın