HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

HUN YENİLENEBİLİR GÜÇ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

Hun Yenilenebilir Güç Üretim A.Ş. 31.03.2022 periyodu Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029005

BIST

Bir cevap yazın