İhracat iklimi endeksi Haziran’da geriledi

Türkiye imalat dalının ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Dalı İhracat İklimi Endeksi’nin Haziran 2022 periyodu sonuçları açıklandı.

Endekste eşik bedel olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayılar ihracat ikliminde güzelleşmeye, 50’nin altındaki pahalar ise bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Bölümü İhracat İklimi Endeksi, Haziran’da 51,8 olarak gerçekleşti ve Mayıs ayındaki 53,2’lik düzeyine nazaran düşüş kaydetti. Son datalar, ihracat talep şartlarında ölçülü bir güzelleşmeye işaret etse de bu güzelleşme Şubat 2021’den beri en düşük oranda kaydedildi.

Gelişmiş ülkeler ivme kaybetti

Birçok gelişmiş ülke yılın birinci yarısını ivme kaybeden bir büyüme ile tamamladı. Dünyanın en büyük iktisadı olan ve Türk imalat bölümü ihracatından yaklaşık yüzde 7 hisse alan ABD’de büyüme üst üste üçüncü ay yavaşlama gösterdi. Benzeri eğilimler birçok Avrupa iktisadında de gözlendi. Haziran ayında Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’da üretim artışı yavaşladı.

Birleşik Krallık bu eğilimin dışında kaldı ve ekonomik aktivite Mayıs ayına nazaran biraz daha süratli arttı. Öte yandan Nisan ayı ile kıyaslandığında büyüme yeniden epeyce yavaş gerçekleşti.

Orta Doğu’da en güçlü büyüme Katar’da

Haziran ayında talep artışının kıymetli kaynaklarından biri Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkede petrol dışı üretim artışı evvelki aya nazaran ivme kaybetmesine karşın güçlü seyrini korudu. Anket kapsamında takip edilen başka Orta Doğu ekonomileri içinde en güçlü büyüme Katar’da kaydedildi.

Buna karşılık, ekonomik aktivitedeki en bariz daralma ise Polonya’da gerçekleşti. Bu ülkede imalat sanayi üretimi iki yılı aşkın bir devrin en süratli düşüşünü kaydetti. Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da da üretimin azaldığı görüldü.

Rusya’da ekonomik aktivite üst üste üç aylık daralmanın akabinde ikinci çeyreğin sonunda hafif bir artış gösterdi. Covid-19 salgınına karşı uygulanan birtakım kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesine bağlı olarak yine büyümeye geçen Çin’de ekonomik aktivite Şubat ayından beri birinci kere artış kaydetti. Çin’in Türk imalat kesimi ihracatı içindeki hissesi yüzde 1 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Küresel Market Intelligence İktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi:

“İkinci çeyrek sonunda global iktisattaki yavaşlama belirtileri sürdü ve bu durum talebin genele yayılı fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeye devam ettiğini gösterdi. Buna bağlı olarak Türk ihracatçılarının, bilhassa en besbelli ivme kayıplarının gözlendiği Avrupa ve ABD pazarlarında olmak üzere yurt dışına eser satmakta giderek daha fazla zorlanması bekleniyor.”