İhracat ikliminde güçlenme sürüyor

Türkiye imalat bölümünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Bölümü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2022 periyodu sonuçları açıklandı. Endekste eşik kıymet olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayılar ihracat ikliminde güzelleşmeye, 50’nin altındaki pahalar ise bozulmaya işaret ediyor.

Martta 53,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Dalı İhracat İklimi Endeksi, nisanda 54,4’e yükseldi. Son bilgiler, imalatçıların yurt dışı talep şartlarında bariz bir güzelleşmeye işaret etti ve güzelleşmenin suratı mart ayına nazaran hafif artış gösterdi. Böylelikle ihracat iklimi son 15 aylık devir boyunca güçlendi.

Euro Bölgesindeki büyüme, zorlukları telafi etti

Nisan ayında Türk ihracatçılarının en büyük sekiz ihracat pazarında ekonomik aktivite büyüme kaydetti. Euro Bölgesi’nde gevşetilen salgın önlemlerinin ekonomik aktiviteye sağladığı dayanak, tedarik zinciri aksamalarının ve keskin fiyat artışlarının yol açtığı zorlukları telafi etti. İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’da üretim büyümesi ikinci çeyreğin başında ivme kazandı. Buna karşılık, Almanya’da üretim artış suratı yine 2022’de görülen en düşük düzeye geriledi. Türk imalatçılarının başka iki ana ihracat pazarı olan ABD ve Birleşik Krallık’ta ise büyüme sürat kaybetmesine karşın yüksek temposunu korudu.

Rusya’da üretim daraldı lakin marta kıyasla sürat kesti

Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivite nisan ayında güçlü bir biçimde artmaya devam etti ve büyüme yıl başından bu yana en yüksek sürate ulaştı. Nisan ayında üretimin daralma kaydettiği en büyük ihracat pazarı, Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturan Rusya oldu. Ukrayna’da yaşanan savaş ve uygulanan yaptırımlar sonucu Rusya’nın ekonomik aktivitesi üst üste ikinci ay gerileme kaydetti. Lakin düşüş mart ayına kıyasla sürat kesti. Nisan ayında bir öbür kaygı konusu, Covid-19 salgınına karşı uygulanan sıkı tedbirlerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediği Çin oldu. Üretimdeki gerileme Şubat 2020 sonrası en besbelli seviyede gerçekleşti ve anket kapsamındaki ülkeler içerisinde en yüksek oranda kaydedildi.

Buna karşılık, ekonomik aktivitedeki en güçlü genişleme ise beş yılı aşkın bilgi serisinin en yüksek büyüme suratına ulaşan Katar’da kaydedildi. Orta Doğu’nun başka bölgelerine bakıldığında, üretimin Mısır ve Lübnan’da üretimin gerilediği, Suudi Arabistan’da ise artmaya devam ettiği görüldü.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Küresel İktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalat sanayi eserlerinin tüm ana ihracat pazarlarında devam eden büyüme, firmaların yurt dışından yeni işler almaları açısından fırsatların devam ettiği manasına geliyor. Global iktisat genelindeki önemli fiyat baskıları her ne kadar büyümeyi sınırlayacak üzere görünse de Türk lirasındaki zayıflık, firmaların fiyat rekabetindeki nispî avantajlarını müdafaalarına yardımcı olabilir.”

Bir cevap yazın