İhratçı kurumlara, kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim sağlandı

İhracat yapan kurumlar ile üretim faaliyetiyle iştigal edten kurumlarda, kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim yapıldı.

7351 sayılı Kanun ile imalatçılar ve ihracatçıların bu faaliyetlerinden 2022 yılı ve sonraki hesap devirlerinde elde edecekleri karlara uygulanacak kurumlar vergisi oranında 1 puan indirime gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye nazaran, 7351 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun oranı düzenleyen 32. unsuruna eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yer alan düzenlemeler yapıldı.

32. Maddeye’ye şu eklemeler yapıldı.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri çıkarlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil dokümanını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği karlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu yararların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra kararına nazaran ayrıyeten indirim uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, husus kapsamındaki öbür indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”

İndirim oranının yalnızca ihracat ve üretim faaliyetlerinden elde ettikleri karlara indirimli oranın uygulanacağı belirtilen uygulamadan yararlanmak için kurumların sanayi sicil evraklarına sahip olmaları ve fiilen üretim faailyetiyle iştigal etmesi gerekiyor. Bildiride iki koşulun birlikte sağlanması gerektiği belirtildi.

Hesap periyodu olarak takvim yılını kullanan mükellefler, bildirimde belirtilen kaideleri sağlamak kaydıyla 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri karlar için 1 puanlık indirimden yararlanabilecek.