İşletmelerin yeniden değerleme esasları açıklandı

İşletmelere yönelik tekrar değerleme uygulamasına ait temeller açıklandı.

Enflasyon düzeltmesi kaidelerinin oluşmadığı devirler için işletmelere iktisadi değerlerini tekrar değerleme imkanı getirilirken, bu uygulamaya ait temeller saptandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Vergi Yol Kanunu Genel Bildirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Adap Kanunu’nda bu yıl başında yapılan düzenlemeye nazaran, enflasyon düzeltmesi yapma kurallarının oluşmadığı devirlerde, işletmelerin etkinlerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri maddi hak üzere amortismana tabi iktisadi değerler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek tekrar değerleme oranı dikkate alınarak yine değerlenebiliyor.​​​​​​​

Uygulamadan tam mükellefiyete tabi ve bilanço aslına nazaran defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Yeniden tıpkı mükellef kümesi, birinci sefer yapılacak yine değerleme öncesinde yalnızca bir defa olmak üzere, etkinlerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve yerler dahil) ile amortismana tabi öteki iktisadi değerlerini evvelki hesap periyodunun sonu prestijiyle, Yİ-ÜFE kıymetindeki artış oranını dikkate alarak yine değerleyebilecek.

Mali tablolar yeni şartlara uygun hazırlanabilecek

Bildirisiyle de yine değerleme uygulamasının asılları belirlendi. Buna nazaran, ihtiyari olan yine değerleme uygulamasından dileyen mükellefler yararlanacak.

Tekrar değerleme sonucunda hesaplanan kıymet artışı bilançonun pasif kısmında farklı bir fon hesabında gösterilecek. Bahse bahis iktisadi değerler için yapılan yine değerleme sonrasında bulunan bedeller üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylelikle mükellefler mali tabloları ve beyannameleri aktüel şartlara daha uygun olarak hazırlayabilecek.

Yüzde 2 vergi ödenecek

Vergi Yordam Kanunu’nun süreksiz 32’nci unsuru kapsamında hesaplanan paha artışı fiyatı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek. Ödeme taksitle yapılabilecek.

​​​​​​​Sürekli yine değerlemede oluşan paha artışları için yüzde 2 vergi ödenmeyecek lakin tekrar değerlemeye tabi tutulan iktisadi değerlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen bedel artışları, motamot amortismanlar üzere muameleye tabi tutulacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen bedel artışı fiyatının, sermayeye ek edilme dışında rastgele bir halde öbür bir hesaba nakledilen yahut işletmeden çekilen kısmı, bu sürecin yapıldığı periyot yararı ile ilişkilendirilmeksizin bu periyotta gelir yahut kurumlar vergisine tabi olacak.