Kamu ihalelerinde, “e-ihale” zorunluluğu

Kamu İhale Kurumunun, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirimi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) metodunun kullanımı zarurî hale getirildi. 1 Ağustos’tan sonra, yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanunu’nun ilgili unsurunda öngörülen eşik bedelin yarısına kadar olan mal ve hizmet alımlarında ve açık ihale adabı ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale ile gerçekleştirilmesi gerekecek. 3 Ekim’den sonra tüm açık ihaleler ile Kanunun ilgili hususları mucibince pazarlık metodu ile gerçekleştirilen ihaleler de e-ihale usulü ile yapılacak.

Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru tarihleri dikkate alınacak.

Ayrıyeten, hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip mukavele tasarısının “sözleşmeye karşıtlık halleri, cezalar ve mukavelenin feshi” başlıklı hususunda revizyon yapılarak, cezaların uygulanmasında oluşabilecek mümkün tereddütler giderildi.

Uygulanacak yaptırımların sırf mukavelede yer alması ve ihale dokümanının öteki bileşenlerinde bu konuya ait düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise kontrattaki düzenlemelerin temel alınması sağlandı.

Kamu İhale Genel Bildirimi’nin ekinde yer alan ve çok düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, çok düşük teklif açıklama ve kıymetlendirme süreçlerinde iyileştirmeler yapıldı.