KGF desteğinde reeskont ve kefalet limiti değişikliği

Kredi Garanti Kurumlarına yönelik Hazine dayanağında yeni düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Dayanağına Ait Kararda değişiklik yapan karara nazaran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerinde minimum 6 ay kaidesi aranmayacak.

Düzenlemede kişisel ve işletme kredilerinin vadesi taban 6 ay, anapara ödemesiz devri en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıl olarak uygulanıyordu.

Bunun yanında Bakanlık tarafından belirlenen kefalet limitlerinde de düzenleme yapıldı. Bakanlık tarafından belirlenen kefalet limitleri KOBİ’ler için 35 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, KOBİ tarifi dışında kalan hukukî şahıslar için ise 250 milyon TL’den 350 milyon TL’ye yükseltildi.

Bir cevap yazın