KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 ? 31.03.2022 devrine ilişkin, Sermaye Piyasası Şurası’nın (SPK) II.14.1. “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile orta periyot Faaliyet Raporu’nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, değerli hususlarda gerçeğe alışılmamış bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bildirim uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan kıymetli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan ötürü sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Hürmetlerimizle,  KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Burhanettin Koray Tunçalp                                                     Bikem Kanık         Bağımsız İdare Konseyi Üyesi                                              Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Kontrolden Sorumlu Komite Lideri                                  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Sami Aslanhan                                                                            İdare Şurası Lideri                                    

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029000

BIST

Bir cevap yazın