PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İdare Şurası Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İdare Konseyi Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz İdare Heyetinin 13.05.2022 tarihli toplantısında
1) Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi kararları uyarınca, Şirketimiz İdare Şurasının misyon ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal İdare Komitesi” oluşturulmasına,
2) Şirketimizin 04.11.2021 tarihinde yapılan Harikulâde Genel Şura toplantısında üç yıl vazife yapmak üzere seçilen İdare Konseyi üyelerinden
a) Volkan Parlaktaş ve Figen Güneş Doğan’ın Kontrolden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal İdare Komitesinde görevlendirilmesine,
b) Bağımsız İdare Konseyi Üyeleri Figen Güneş Doğan’ın Kontrolden Sorumlu Komite ve Kurumsal İdare Komitesinde, Volkan Parlaktaş’ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesinde “Başkan” olarak misyon yapmasına,
c) İdare Şurası Üyesi Mustafa Coşkun Karadeniz’in Riskin Erken Saptanması Komitesinde görevlendirilmesine,
3) Kurumsal İdare Bildirisi’nin 11 inci unsuru çerçevesinde Yatırımcı İlgileri Kısmı Yöneticisi Selma Kurtay’ın Kurumsal İdare Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
4) 4.5.1. numaralı Kurumsal İdare Prensibi uyarınca, Şirketimizin İdare Şurası yapılanması dikkate alınarak farklı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” oluşturulmamasına ve bu Komitelerin öngörülen misyonlarının yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun büsbütün “Kurumsal İdare Komitesi”ne bırakılmasına,
5) Kontrolden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal İdare Komitesi’nin ekte sunulan “Çalışma Esasları”nın kabul edilmesine ve ismi geçen Komitelerin misyonlarını yerine getirirken bu asıllara uymasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030434

BIST