Resmi Gazete’de bugün (10.05.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİK

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/21052 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/10055 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/3740 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Heyeti Kararı (E: 2022/1, K: 2022/4)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bir cevap yazın