RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.386 -939.581 25.143 -903.052 -903.052
Periyot Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -182.724 1.880.142 -1.459.688 25.143 10.851.082 10.851.082
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 1.222.933 706.544 1.930.641 1.930.641
Periyot Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -198.402 14.100.423 -3.367.560 706.544 21.829.214 21.829.214

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-562.280 1.477.126
Periyot Karı (Zararı)
706.544 25.143
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.199 1.010.219
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
400.027 809.809
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Öteki Paha Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
17.104 234.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.598.107 277.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.027.665 1.908.855
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.027.665 1.908.855
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.257 51.096
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.257 51.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.225.537 -3.552.982
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
45.195 -75.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.485.893 961.027
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.485.893 961.027
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.870 10.943
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.617 985.168
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
105.617 985.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-223 -11.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-711.364 1.312.380
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
149.084 164.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.034.727 -11.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
Başka Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.399.380 -1.904.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
710.260 244.449
Kredilerden Nakit Girişleri
710.260 244.449
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Ödenen Faiz
-139.859
Alınan Faiz
1.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.926.933 -438.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
1.222.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.704.000 -438.862
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.062.284 515.471

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.062.284 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 160.212 174.833
Ticari Alacaklar
7 2.014.698 1.001.059
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.014.698 1.001.059
Başka Alacaklar
11 299.239 272.982
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
299.239 272.982
Stoklar
9 23.368.733 21.143.196
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 20.034 65.229
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
20.034 65.229
Öteki Dönen Varlıklar
15 122.552 37.027
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
122.552 37.027
ORTA TOPLAM
27.047.752 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.047.752 25.460.610
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
14 1.427.706 1.430.498
Maddi Duran Varlıklar
12 11.335.063 10.190.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 717.392 3.264.884
Öbür Haklar
702.315 3.248.715
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.077 16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 307.184 322.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.787.345 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
40.835.097 40.669.695
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.707.329 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.107.397 1.063.142
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.107.397 1.063.142
Banka Kredileri
905.713 28.450
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 201.684 1.034.692
Ticari Borçlar
7 9.432.350 7.946.150
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.432.350 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
8 151.588 106.718
Öteki Borçlar
11 5.669.675 5.543.910
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
5.669.675 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 223
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
223
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.711 44.859
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.711 44.859
ORTA TOPLAM
18.093.050 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.093.050 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 904.258 3.317.339
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
904.258 3.317.339
Banka Kredileri
6 154.019 1.036.754
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 750.239 2.280.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.575 159.982
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
8.575 159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
912.833 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.005.883 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
21.829.214 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-198.402 -199.566
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.594.732 16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.100.423 12.877.490
Başka Karlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-3.367.560 -1.459.688
Net Devir Karı yahut Ziyanı
706.544 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.829.214 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
40.835.097 40.669.695

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
20 7.671.388 3.962.835
Satışların Maliyeti
20 -3.296.204 -1.607.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
Genel İdare Masrafları
21 -537.096 -172.298
Pazarlama Masrafları
21 -3.414.703 -1.782.429
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
22 1.351 816.342
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
22 -85.440 -617.930
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
339.296 599.189
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
24 -2.792 -2.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
336.504 596.436
Finansman Gelirleri
23 830.118 1.353
Finansman Sarfiyatları
23 -442.974 -337.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
723.648 260.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
706.544 25.143
PERİYOT KARI (ZARARI)
706.544 25.143
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
706.544 25.143
Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
1.164 -12.882
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
1.432 -16.516
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-268 3.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-268 3.634
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar (Kayıplar)
1.222.933 -939.581
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.224.097 -952.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.930.641 -927.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
1.930.641 -927.320

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030439

BIST