Sigorta şirketlerinin kefalet senetleri teminat olabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının hazırladığı “Tahsilat Genel Bildirisi Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna nazaran, teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin, menkul mal satışlarında para yahut teminat mektubunun yanında teminat olarak alınabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca, kimi süreç ve ödemelerin yapılabilmesi için “vergi dairelerine borcun bulunmadığına” dair doküman aranılması uygulamasına istisnalar getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının proje ve faaliyetler kapsamında vilayet özel yönetimi, belediye ve köylere yapacakları takviye ödemelerinde vergi dairesine borcun bulunmadığına dair doküman aranılması zaruriliği kaldırıldı.

Böylelikle, bakanlıkların, özel bütçeli kuruluşların, yatırım izleme ve uyum başkanlıkları üzere kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli yönetimlere proje ve faaliyetler karşılığında yapacakları dayanak ödemelerinde, bu mahalli yönetimlerin vergi dairesine borçlarının bulunmadığına dair doküman aranmayacak.

Diğer bir istisna kapsamında ise borcun bulunmadığına dair evrak arayan kurum ve kuruluşların çalışanlarının toplu taşıma araçlarıyla taşınması için ulaşım kartlarına yönelik yapacakları ödemelerde bu evraka gerek olmayacak.