SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

SÖKTAŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
152.965.865 73.503.203
Satışların Maliyeti
-109.492.117 -52.740.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.473.748 20.762.623
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Bedel Farkları
71.952.153 18.116.240
BRÜT KAR (ZARAR)
115.425.901 38.878.863
Genel İdare Sarfiyatları
-10.219.154 -7.626.433
Pazarlama Masrafları
12 -16.270.945 -7.278.260
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
-580.937 -237.139
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
13 24.234.639 4.925.762
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
13 -18.336.979 -3.476.148
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
94.252.525 25.186.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 7.437.423 1.095.857
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
14 -29.431.091 -10.615.484
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
831.842 152.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.090.699 15.819.428
Finansman Gelirleri
15 3.108.513 2.188.171
Finansman Sarfiyatları
15 -49.349.382 -25.961.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.849.830 -7.953.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.509.588 -3.301.830
Devir Vergi (Gideri) Geliri
16 -79.306 -66.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -10.430.282 -3.234.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
16.340.242 -11.255.691
DEVİR KARI (ZARARI)
16.340.242 -11.255.691
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
5.586.406 1.373.663
Ana Paydaşlık Hisseleri
18 10.753.836 -12.629.354
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Kar

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Ana iştirake ilişkin sürdürülen faaliyetlerden 1 Kurus nominal pahalı 100 adet hisse basına kar / (kayıp) 18 0,13750000 -0,16140000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-326.235 4.457.341
Devir Karı (Zararı)
16.340.242 -11.255.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
16.340.242 -11.255.691
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.729.821 7.455.174
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
8 11.373.032 8.294.076
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.064.196 2.732.285
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.979.158 894.743
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.085.038 1.837.542
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
13.648.097 11.237.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-988.075 -750.381
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
15 14.636.172 11.988.016
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
15 -6.245.716 -7.325.924
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.704.977 3.262.882
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-71.952.153 -18.116.240
Canlı Varlıklar yahut Ziraî Eserlerin Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-71.952.153 -18.116.240
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-831.842 -152.410
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
10.509.588 3.301.830
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.221.040
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.221.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.959 2.643.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.737.394 2.346.716
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.347.618 215
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.389.776 2.346.501
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.556.824 -1.024.798
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.556.824 -1.024.798
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.455.928 -144.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.248.499 -171.704
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.680.820 -399.999
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.432.321 228.295
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.320.618 1.081.394
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.480.183 -766.629
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
1.480.183 -766.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.318.113 1.322.469
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.318.113 1.322.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.408.538 -1.157.175
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.308.436 -418.099
Öteki Karşılıklara Ait Ödemeler
-3.757.069 -1.226.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-97.908 -66.937
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.245.716 7.325.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.502.691 -5.236.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.316.440 -4.203.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.162.603 -4.100.637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.837 -102.687
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.100.312 1.775.770
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -19.269.256 -3.558.869
Alınan Faiz
988.075 750.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.583.240 -10.223.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.367.955 23.430.045
Kredilerden Nakit Girişleri
33.367.955 23.430.045
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-56.505.558 -19.884.661
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-56.505.558 -19.884.661
Ödenen Faiz
-590.540 -13.768.826
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.144.903 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.406.784 -11.002.143
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
-2.231.942 -608.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.638.726 -11.610.563
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.192.332 41.232.787
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.553.606 29.622.224

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36.553.606 45.192.332
Ticari Alacaklar
83.759.931 77.022.537
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.347.618 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 81.412.313 77.022.537
Başka Alacaklar
11.733.141 10.277.487
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 11.733.141 10.277.487
Stoklar
180.757.333 148.387.885
Canlı Varlıklar
7 25.594.250 16.934.500
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6.958.033 4.899.358
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6.958.033 4.899.358
Başka Dönen Varlıklar
12.208.428 8.040.719
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
11 12.208.428 8.040.719
ORTA TOPLAM
357.564.722 310.754.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.564.722 310.754.818
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Öteki Alacaklar
136.226 35.056
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
136.226 35.056
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımlar
3.118.908 2.287.066
Canlı Varlıklar
7 285.610.066 236.148.719
Maddi Duran Varlıklar
8 781.272.802 790.702.691
Arazi ve Emlak
465.699.769 465.699.769
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15.154.150 16.137.906
Binalar
139.788.732 142.766.354
Tesis, Makine ve Aygıtlar
149.701.008 155.021.871
Taşıtlar
6.111.728 6.402.994
Mobilya ve Demirbaşlar
1.718.009 914.172
Özel Maliyetler
93.285 103.540
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.006.121 3.656.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.330.120 4.508.112
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.330.120 4.508.112
Başka Duran Varlıklar
2.573.853 1.456.759
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
2.573.853 1.456.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.077.050.274 1.035.146.702
TOPLAM VARLIKLAR
1.434.614.996 1.345.901.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 153.990.105 136.387.044
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.990.105 136.387.044
Banka Kredileri
153.990.105 136.387.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 176.967.364 139.486.933
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.967.364 139.486.933
Banka Kredileri
161.820.597 126.991.225
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
15.146.767 12.495.708
Öteki Finansal Yükümlülükler
62.907.623 56.859.719
Öbür Türlü Finansal Yükümlülükler
6 62.907.623 56.859.719
Ticari Borçlar
229.218.197 183.969.698
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
4 62.419.941 12.739.121
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 166.798.256 171.230.577
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
10.824.612 9.503.994
Öbür Borçlar
3.326.220 4.835.923
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
3.326.220 4.835.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.603.619 12.535.390
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.603.619 12.535.390
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
18.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.084.498 3.757.069
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
3.811.064 3.757.069
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
273.434
ORTA TOPLAM
656.922.238 547.353.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.922.238 547.353.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 144.981.090 188.721.137
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
144.981.090 188.721.137
Banka Kredileri
134.925.339 175.899.607
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
10.055.751 12.821.530
Öteki Finansal Yükümlülükler
6 693.675 596.676
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
42.962.789 41.466.435
Öteki Borçlar
5.221.651 5.299.995
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
5.221.651 5.299.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 80.785.627 71.532.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.644.832 307.617.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
931.567.070 854.970.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
442.013.328 435.493.489
Ödenmiş Sermaye
153.800.000 153.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
15.019.606 15.019.606
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 589.241.984 594.150.354
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
589.241.984 594.150.354
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
602.489.951 609.123.634
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-13.247.967 -14.973.280
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.149.791 -114.190.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.379.111 4.888.806
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-125.528.902 -119.079.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.682.532
Yasal Yedekler
9.682.532 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-234.730.391 -245.276.250
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
10.753.836 3.912.176
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
61.034.598 55.437.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
503.047.926 490.930.570
TOPLAM KAYNAKLAR
1.434.614.996 1.345.901.520

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 -33.375.542 3.085.669 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Başka Düzeltmeler
-3.196.777 3.196.777
Transferler
-48.956.404 48.956.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.279 -11.729.401 199.640 -12.629.354 -24.153.836 1.376.074 -22.777.762
Devir Karı (Zararı)
-12.629.354 1.373.663 -11.255.691
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
5.279 -11.729.401 199.640 -12.629.354 -11.524.482 2.411 -11.522.071
Devir Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 319.431.368 -6.026.068 -45.104.943 3.285.309 9.682.532 -254.313.184 -12.629.354 125.485.508 35.082.539 160.568.047
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 609.123.634 -14.973.280 -119.079.287 4.888.806 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570
Başka Düzeltmeler
-6.633.683 6.633.683
Transferler
3.912.176 -3.912.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.725.313 -6.449.615 490.305 10.753.836 6.519.839 5.597.517 12.117.356
Devir Karı (Zararı)
10.753.836 10.753.836 5.586.406 16.340.242
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
1.725.313 -6.449.615 490.305 -4.233.997 11.111 -4.222.886
Periyot Sonu Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 602.489.951 -13.247.967 -125.528.902 5.379.111 9.682.532 -234.730.391 10.753.836 442.013.328 61.034.598 503.047.926

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
16.340.242 -11.255.691
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
1.736.424 5.279
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
1.736.424 5.279
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
-5.959.310 -11.527.350
Yabancı Para Çevrim Farkları
490.305 202.051
Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar (Kayıplar)
490.305 202.051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.449.615 -11.729.401
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-6.449.615 -11.729.401
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.222.886 -11.522.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.117.356 -22.777.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
5.597.517 1.376.074
Ana İştirak Hisseleri
6.519.839 -24.153.836

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028997

BIST

Bir cevap yazın