SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

SÖKTAŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
2022 / 29
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE AİT İDARE KONSEYİ’NİN    KARAR TARİHİ : 10/05/2022 KARAR SAYISI : 2022/29    SERMAYE  PİYASASI  KURULU’NUN     II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA AİT ASILLAR BİLDİRİSİ’NİN 9. UNSURU YETERİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 hesap devrine ilişkin, Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliğ”i uyarınca, TMS/TFRS Konsolide kararlarına nazaran hazırlanan konsolide finansal tabloların, ilgili dipnotların ve idare şurası faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,    b) Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide mali tablolar ile dipnotlarının ve idare heyeti faaliyet raporunun değerli hususlarda gerçeğe muhalif bir açıklama içermediğini yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,    c) Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan kıymetli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,     beyan ederiz. Hürmetlerimizle,    Nazım Ekren Kontrolden Sorumlu Komite Lideri    Dilek Aslan Kesimer Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi    N. Fadıl Erten                                                                       CFO

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028999

BIST

Bir cevap yazın