Bilgi Ekonomisi Nedir?

Bilgi iktisadı, entelektüel sermayeye dayalı bir tüketim ve üretim sistemidir. Bilhassa, bilimsel keşiflerden ve temel ve uygulamalı …

Posted On