TCMB’deki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran TCMB Anonim Şirketi Temel Sözleşmesinin 40. unsuruna eklenen bente nazaran, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati önlem ve haciz konulamayacak.

TCMB’nin son datalarına nazaran toplam rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi. Bankanın rezervlerindeki swapların büyüklüğü 63,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir evvelki hafta için bu sayı eksi 47,6 milyar dolardı.