TEDAŞ ve Eti Maden sözleşmelerinde ek fiyat farkı verilebilecek

TEDAŞ ve Eti Maden mukavelelerinde ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Bahse ait yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 1 Aralık 2021’den evvel ihalesi yapılan, 22 Ocak prestijiyle devam eden yahut 22 Ocak’tan evvel fesih yahut tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ait Türk lirası üzerinden yapılan kontratlarda, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ait karar bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yüklenicinin 30 gün içerisinde şirkete yazılı başvurusu üzerine mukavelesine nazaran hesaplanan fiyat farkına ek olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki mukaveleler, yüklenicinin bugün prestijiyle 60 gün içinde yazılı müracaatta bulunması ve şirketin/teşekkülün onayıyla devredilebilecek.