TSB, 2024 yılında 299 milyar liralık prim üretimi hedefliyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üye şirketleri ve paydaşlarıyla birlikte 2024’e kadar ıslahat niteliğindeki adımları hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Sigorta eserlerini geliştirerek sigortalanma oranını artırmak için çalışan TSB, dala ve Türkiye iktisadına sağladığı katkıyı büyütmeyi amaçlıyor. Kelam konusu stratejiyi paylaşmak ve gerçekleştirilen algı araştırmasının kamuoyu ile paylaşılması için TSB’nin 1 Nisan tarihinde yapılan Seçimli Genel Şurası sonrasındaki yeni İdare Şurası üyeleri basınla biraraya geldi.

Bloomberg HT yayınında TSB’nin açıkladığı dalın 2024 stratejisi ele alındı. Buna nazaran, sigorta bölümü 2024 yılında toplam prim üretimi 299 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Penetrasyon oranı ise yüzde 3,36 olarak öngörülüyor.

Strateji Programı Raporu’nda stratejik maksatlar belirlenirken dünya sigortacılık bölümü tahlil edildi ve kurulan ekonometrik modeller ile Türk sigortacılık bölümünün mevcut şartlarda ulaşabileceği sigortalılık oranı düzeyi de saptandı.

2020 yılı sayıları ile hayat dışı ve hayat sigorta primleri ile emeklilik katkı hisseleri dikkat alındığında kesim, 111 milyar TL prim üretimi (brüt) ile yüzde 2,20 oranında GSYİH penetrasyonuna sahip. Bu halde devam edilmesi halinde ise 2024 yılında bölümün 204 milyar TL prim üretimine ve yüzde 2,27 penetrasyon oranına ulaşacak.

Pera Projesi kapsamında atılacak adımlarla birlikte 2024 yılında toplam prim üretiminde 299 milyar TL’ye ulaşılması hedefleniyor. Penetrasyon oranı ise 2024’te yüzde 3,36 olarak belirlendi. Optimist senaryoya nazaran de 321 milyar TL prim üretimi ve yüzde 3,59 penetrasyon oranı iddia ediliyor.

Hayat sigortalarında brüt prim meblağları 2024 yılında 54 milyar 100 milyon lira hedefleniyor.

BES kontrat adedi 2020-2024 ortası 8.2 milyon adet öngörülürken TSB’nin 2024 yılı gaye mukavele adedi 10. 7 milyon olarak belirlendi.

Bir cevap yazın