YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
04
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

                   Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım İştiraki A,Ş.  tarafından hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 Hesap Periyoduna ilişkin, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) Seri: II-14.1 no lu ”Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (”TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 10.05.2021 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Konseyi Kararı ile onaylanan, Bağımsız Kontrolden Geçmemiş, Konsolide ve Konsolide olmayan Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu’nun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe ters bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu’nun işin gelişimi, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
                                                               DENETİM KOMİTESİ
  
    BAŞKAN                                                                                                  ÜYE
 
UFUK OLTULU                                                                             ERMAN KENDİBAŞINA

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028996

BIST

Bir cevap yazın