Yurt dışı üretici enflasyonu yine yüzde 100’ün üzerinde

Mayıs ayında yurt dışı üretici enflasyonu güç maliyetlerindeki artışın tesiriyle yine yüzde 100’ü aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran, Mayıs’ta yurt dışı üretici fiyat endeksi bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 100,5 arttı. Nisan ayında endekste artış yüzde 97,1 olarak kaydedilmişti.

Mayıs ayında aylık artış ise yüzde 6,51 oldu.

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artışı yüzde 279,37 ile kok ve rafine petrol eserlerinde oldu. Bu alt kümesi yüzde 135,10 ile ana metaller, yüzde 114,93 ile metal cevherleri izledi. Giysi eşyası yüzde 64,76, tütün eserleri yüzde 69,90, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 77,41 ile endekslerin en az arttığı alt dallar oldu.

Aylık olarak bakıldığında ise temel eczacılık eserleri ve müstahzarları yüzde 3,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik eserler yüzde 3,43, öteki mamul eşyalar yüzde 4,06 ile endekslerin en az arttığı alt bölümler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol eserleri yüzde 22,51, içecekler yüzde 10,55, ana metaller yüzde 7,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt bölümler oldu.