Resmi Gazete’de bugün (09.06.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Uyumu, İzlenmesi ve Kıymetlendirilmesi Hakkında …

Posted On