Resmi Gazete’de bugün (15.05.2022)

YÖNETMELİKLER –– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve …

Posted On

Resmi Gazete’de bugün (14.05.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair …

Posted On