BDDK’dan TL kredilerde yumuşatıcı adımlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), muhakkak ölçüde Döviz mevduatı olan şirketlere ait aldığı TL kredi kısıtlama kararında revizyona gitti. Kesimden gelen talep ve teklifler sonrasında alınan kararla hem bankalar hem de şirketler açısından uygulamayı kolaylaştırıcı bir ekip değişikler yapıldı. Yeniliklerin bir kısmı Türkiye Bankalar Birliği Lideri Alpaslan Çakar’ın Habertürk yayınında açıkladığı kalemler oldu. Öte yandan TL kredi kısıtlamasının kapsamını genişleten yeni adımlar da açıklandı.

YMM’ler sisteme dahil edildi

BDDK’nın aldığı karara nazaran, şirketlerin bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara sunması gereken bilgi ve dokümanların yeminli mali müşavir (YMM) onaylı olarak da alınabilmesi sağlandı. Türkiye’de 300’ün üzerinde Bağımsız Kontrol Kuruluşu bulunurken, YMM sayısı ise 300 binin üzerinde bulunuyor. Bağımsız kontrol kuruluşlarının dalın muhtaçlığı olan doküman sayısını karşılamakta yetersiz kalacağı tenkitlerinin akabinde, bu kaide gevşetilerek YMM’lerin de sisteme dahil olması sağlandı.

Beyan ile kredi kullanımının önü açıldı

Önceki karara nazaran, kredi başvurusu sırasında bilgi ve evrak temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları temel alınmak suretiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirildi. Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu 3’er aylık takvim periyotları halinde bağımsız denetçi yahut YMM onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi. Böylece, şirketlerin doküman yükü azaltılmış oldu.

Vergi dairesine sunulan tablolar dikkate alınacak. Ayrıyeten, YMM’lerin sürece dahil edilmesi nedeniyle kararın uygulanmasında temel alınacak en yeni finansal tabloların (konsolide finansal raporlama yükümlülüğü bulunan şirketler hariç) VUK ve ilgili düzenlemeleri uyarınca süreksiz vergi periyotları dahil Vergi Dairesine sunulmuş olan en şimdiki finansal tablolar olarak uygulanmasına karar verildi.

BDDK ayrıyeten şu kolaylaştırıcı değişiklikleri yaptı:

– Şirketlerin bağımsız kontrole tabi olup olmadığı konusunda bankalarca tereddüt yaşanması halinde şirketlerin bağımsız kontrole tabi olmadıklarını bankalara belgelendirebilmeleri için YMM yahut bağımsız denetçiden alacakları evrakların yanında SMMM’lerden de bu durumları teşvik edici evrak alabilmelerinin önü açıldı.

-Bankaların kredi müşterisi dışında 3. taraflara ödeme taahhüdünde bulunduğu direkt borçlandırma sistemi (DBS), kurumsal kredi kartları ve tedarikçi finansmanı üzere eserler ticari hayatın olağan işleyişini etkilememek bakımından kapsam dışı bırakıldı.

Yurt dışı bağlı iştirakler ve iştirakler kapsam dışı tutuldu

– Konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu karar kapsamındaki kredi sınırlamalarına yönelik yapılacak değerlendirmede bu şirketlerin yurt dışı bağlı iştirak ve iştiraklerinin dahil edilmemesine karar verilmiş olup böylelikle yurt dışındaki kelam konusu bağlı paydaşlık ve iştiraklerin YP varlıklarının da sınırlama kapsamındaki hesaplamadan muaf tutulması sağlandı.

– Bağımsız kontrol yükümlülüğü birinci kere 2022 yılı sonunda başlayacak şirketler de karar kapsamından muaf tutuldu.

Faktoring ve leasing şirketleri kısıtlamaya dahil edildi Kararın kapsamını genişleten adımlar da atıldı. Bu kapsamda, düzenleme arbitrajı ve rekabet eşitsizliği doğurmaması açısından faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri de karar kapsamına alındı. Ayrıyeten, kararın aktifliğini arttırmak hedefiyle şirketlerin YP nakdi varlık hesaplarına dahil edilecek kalemlerde de birtakım değişiklikler yapıldı. Bunların başında ise, şirketlerin bankalarla yaptıkları swap süreçleri yoluyla kararın aktifliğinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Yanlış beyana kredi yasağı geliyor

Bunun yanında, şirketlerin kullanacakları krediler için 3’er aylık takvim devirlerini izleyen ay sonuna kadar SMMM, YMM yahut bağımsız denetçi onaylı olarak bankalara ve öbür kuruluşlara tevdi etmesi gereken dokümanları tevdi etmemesi yahut tevdi etse bile bu dokümanlara nazaran yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde kelam konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi kredilere %500 risk tartısı uygulayacağı kararlaştırıldı.