İhracatçı kurumlara, kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim sağlandı

İhracat yapan kurumlar ile üretim faaliyetiyle iştigal edten kurumlarda, kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim yapıldı.

7351 sayılı Kanun ile imalatçılar ve ihracatçıların bu faaliyetlerinden 2022 yılı ve sonraki hesap periyotlarında elde edecekleri çıkarlara uygulanacak kurumlar vergisi oranında 1 puan indirime gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye nazaran, 7351 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun oranı düzenleyen 32. unsuruna eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yer alan düzenlemeler yapıldı.

32. Maddeye’ye şu eklemeler yapıldı.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri karlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil evrakını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği yararlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu yararların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra kararına nazaran ayrıyeten indirim uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, unsur kapsamındaki başka indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”

İndirim oranının yalnızca ihracat ve üretim faaliyetlerinden elde ettikleri karlara indirimli oranın uygulanacağı belirtilen uygulamadan yararlanmak için kurumların sanayi sicil dokümanlarına sahip olmaları ve fiilen üretim faailyetiyle iştigal etmesi gerekiyor. Bildiride iki kuralın birlikte sağlanması gerektiği belirtildi.

Hesap periyodu olarak takvim yılını kullanan mükellefler, bildirimde belirtilen kuralları sağlamak kaydıyla 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarlar için 1 puanlık indirimden yararlanabilecek.