İstanbul, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge

TÜİK, Gelir ve Hayat Şartları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2021 bilgilerini yayımladı.

Buna nazaran, en düşük gelir TRB2 olarak tanımlanan Van, Muş, Bitlis, Hakkari’de gerçekleşti.

Gelir ve Ömür Şartları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, bir evvelki takvim yılı olan 2020 yılını referans alınıyor. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.

Son yapılan araştırma sonuçlarına nazaran, Türkiye’de yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, bölgeleri prestijiyle en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul bölgesi oldu.

Türkiye’de en düşük 20’lik kümede yer alan şahısların fert geliri ortalama 11 bin 427 lira olurken en yüksek 20’lik kümede yer alan bireylerin ortalama fert geliri 87 bin 366 lira oldu. Bu sayı İstanbul’da en yüksek 20’lik kümede 130 bin 325 liraya çıktı. İstanbul’da en düşük 20’lik kümede yer alan bireylerin ortalama geliri 15 bin 814 lira oldu. Ortalama fert geliri en düşük olan Van, Muş , Bitlis ve Hakkari’de gelir 18 bin 275 lira olarak gerçekleşti.

Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile İzmir bölgesi ve 46 bin 516 TL ile Ankara izledi. En düşük yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari’de gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği en az Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’de oldu.

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirine oranı formunda hesaplanarak ve oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Son yapılan araştırma sonuçlarına nazaran P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 iken, bu kıymetin en düşük olduğu 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Seviye bölgeleri ise 8,2 ile İstanbul, 7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2 ile Adana, Mersin oldu.

İzafî yoksulluk oranı en düşük Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde gerçekleşti.

İBBS 2. Seviye bölgelerinin herbiri için muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine nazaran hesaplanan yoksulluk sonuna nazaran, gelire dayalı nispî yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu.

Nispî yoksulluk en az Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de

İzafî yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Seviye bölgeleri ise yüzde2,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), yüzde 6,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve yüzde 7,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) olarak hesaplandı.

Bir cevap yazın