Resmi Gazete’de bugün (08.05.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİK

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– 2022 Yılı Mart Ayına İlişkin Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

–– 2022 Yılı Mart Ayına İlişkin Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Evrakları Listesi

–– 2022 Yılı Mart Ayına İlişkin İptal Edilen Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Bir cevap yazın