Resmi Gazete’de bugün (12.05.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/209)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Konseyine İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bir cevap yazın